About
Playlists
Sign up
1

Tool Fair - "Više od post-it papirića"

Friday, June 2, 2023 10:00 - 14:30
Add to calendar
Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad 21000, Serbia
Join
OverviewBadges

Tool Fair - "Više od post-it papirića"

Friday, June 2, 2023 10:00 - 14:30
Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad 21000, Serbia
Join

Content

Tool Fair (sajam digitalnih alata za rad sa mladima) - "Više od post it papirića" realizuje se u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara / ki omladinskog rada – NAPOR, a finansira ga Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu kroz projekat “Mladi u centru održive zajednice”.
Namenjen je pre svega omladinskim radnicima, praktičarima neformalnog obrazovanja mladih, nastavnom kadru srednjih i osnovnih škola i zaposlenima u institucijama koje rade sa mladima.
Osnovna ideja događaja jeste unapređenje rada inoviranjem metodologija i alata koje se koriste kako bi programi / projekti / aktivnosti za mlade bili bliski novim generacijama mladih i adekvatnije odgovarali na njihove potrebe.
Učesnici događaja:
1. upoznati su sa osnovama digitalnog omladinskog rada;
2. informisani o metodologijama kreativno razmišljanje, game dizajn i društveno odgovorni teatar koje su imali priliku da praktično probaju;
3. upoznati sa mogućnostima digitalnih alata: Mentimeter, Canva, UReport, Miro, Novi Sad grad učenjaGet activity badge

Tool Fair - "Više od post-it papirića" Get this badge

Tool Fair (sajam digitalnih alata za rad sa mladima) - "Više od post it papirića" realizuje se u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara / ki omladinskog rada – NAPOR, a finansira ga Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu kroz projekat “Mladi u centru održive zajednice”.
Namenjen je pre svega omladinskim radnicima, praktičarima neformalnog obrazovanja mladih, nastavnom kadru srednjih i osnovnih škola i zaposlenima u institucijama koje rade sa mladima.
Osnovna ideja događaja jeste unapređenje rada inoviranjem metodologija i alata koje se koriste kako bi programi / projekti / aktivnosti za mlade bili bliski novim generacijama mladih i adekvatnije odgovarali na njihove potrebe.
Učesnici događaja:
1. upoznati su sa osnovama digitalnog omladinskog rada;
2. informisani o metodologijama kreativno razmišljanje, game dizajn i društveno odgovorni teatar koje su imali priliku da praktično probaju;
3. upoznati sa mogućnostima digitalnih alata: Mentimeter, Canva, UReport, Miro, Novi Sad grad učenja


Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Participate in activity

Location

Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad 21000, Serbia

Skills

DIGCOMP
#Collaborating through digital technologies
ESCO
#creatively use digital technologies
ESCO
#develop digital educational materials
Career and job readiness
Added to playlist (0)
Time to complete: 4 hours
Share:

Organisers

Omladinski savez udruženja "OPENS"
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists