About
Playlists
Sign up
1

Obrazovni priručnik: Dizajn igara za inkluziju

Zmaj Jovina 26, Novi Sad 21000, Serbia
Join
OverviewBadges

Obrazovni priručnik: Dizajn igara za inkluziju

Zmaj Jovina 26, Novi Sad 21000, Serbia
Join

Content

OBRAZOVNI PRIRUČNIK: DIZAJN IGARA ZA INKLUZIJU jer kreiran od strane organizacija NEXES INTERCULTURALES, u saradnji sa organizacijama BALKAN IDEA NOVI SAD, ASSONUR и NECTARUS.

Izrada, osmišljavanje i dizajn igara je moćna alatka za osnaživanje ljudi da otključaju svoj kreativni i inovativni potencijal kroz proces koji, naizgled, podseća na igru. Svako može da se uključi u kreativne procese bez obzira na svoja prethodna iskustva, kompetencije ili nivo samopouzdanja.

Partneri u četiri „Grada za učenje” – Barseloni, Kaljariju, Novom Sadu i Viljnusu su udružili svoje snage kako bi promovisali i proširili inkluzivne prakse izrade igara koje koriste mladim ljudima, nastavnicima i ostalima koji rade sa mladima u našim zajednicama. Svi partneri imaju iskustvo u uključivanju mladih u razvoj obrazovnih igara i primetili su značajan uticaj učenja na njihov lični, društveni i građanski razvoj, kao i na razvoj karijere.

Podrška Evropske komisije pri izradi ove publikacije ne podrazumeva odobravanje sadržaja koji jedino odražava stavove autora. Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima Delovi ove publikacije se mogu koristiti u obrazovne svrhe, pod uslovom da je organizacija NEXES INTERCULTURALES obaveštena o tome, a kopija dokumentacije u kome se ova publikacija koristi mora biti poslata organizaciji NEXES INTERCULTURALES..Svaka reprodukcija u komercijalne svrhe mora biti prethodno odobrena od strane organizacije NEXES INTERCULTURALES.

Projekat je podržan od strane Ministarstva turizma i omladine, Saveza udruženja OPENS i Kancelarije za mlade - grada Novi Sad.

*Stavovi izraženi u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavlja zvaničan stav Ministarstva turizma i omladine.

Konzorcijum partnera. „Nexes” (Španija) – vodeći partner, „Idealúdica” (Španija), Univerzitet u Barseloni (Španija), „BalkanIDEA” Novi Sad (Srbija), „Nectarus” (Litvanija), „Associazione Interculturale NUR” (Italija)


Resources

Get activity badge

Obrazovni priručnik: Dizajn igara za inkluziju Get this badge

OBRAZOVNI PRIRUČNIK: DIZAJN IGARA ZA INKLUZIJU jer kreiran od strane organizacija NEXES INTERCULTURALES, u saradnji sa organizacijama BALKAN IDEA NOVI SAD, ASSONUR и NECTARUS.

Izrada, osmišljavanje i dizajn igara je moćna alatka za osnaživanje ljudi da otključaju svoj kreativni i inovativni potencijal kroz proces koji, naizgled, podseća na igru. Svako može da se uključi u kreativne procese bez obzira na svoja prethodna iskustva, kompetencije ili nivo samopouzdanja.

Partneri u četiri „Grada za učenje” – Barseloni, Kaljariju, Novom Sadu i Viljnusu su udružili svoje snage kako bi promovisali i proširili inkluzivne prakse izrade igara koje koriste mladim ljudima, nastavnicima i ostalima koji rade sa mladima u našim zajednicama. Svi partneri imaju iskustvo u uključivanju mladih u razvoj obrazovnih igara i primetili su značajan uticaj učenja na njihov lični, društveni i građanski razvoj, kao i na razvoj karijere.

Podrška Evropske komisije pri izradi ove publikacije ne podrazumeva odobravanje sadržaja koji jedino odražava stavove autora. Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima Delovi ove publikacije se mogu koristiti u obrazovne svrhe, pod uslovom da je organizacija NEXES INTERCULTURALES obaveštena o tome, a kopija dokumentacije u kome se ova publikacija koristi mora biti poslata organizaciji NEXES INTERCULTURALES..Svaka reprodukcija u komercijalne svrhe mora biti prethodno odobrena od strane organizacije NEXES INTERCULTURALES.

Projekat je podržan od strane Ministarstva turizma i omladine, Saveza udruženja OPENS i Kancelarije za mlade - grada Novi Sad.

*Stavovi izraženi u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavlja zvaničan stav Ministarstva turizma i omladine.

Konzorcijum partnera. „Nexes” (Španija) – vodeći partner, „Idealúdica” (Španija), Univerzitet u Barseloni (Španija), „BalkanIDEA” Novi Sad (Srbija), „Nectarus” (Litvanija), „Associazione Interculturale NUR” (Italija)

Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Participate in activity

Location

Zmaj Jovina 26, Novi Sad 21000, Serbia

Skills

ESCO
#design
ESCO
#creative thinking
ESCO
#work for social inclusion
ESCO
#personal development
Creativity and design
Added to playlist (0)
Share:

Organisers

BalkanIDEA Novi Sad
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists