About
Playlists
Sign up
1

Svest o sebi

Join
OverviewBadges

Svest o sebi

Join

Content

Da bi bio/la emocionalno inteligentan, prvo treba da stekneš svest o sebi. Svest o sebi ili samosvest se odnosi na učenje o tome ko si i zašto se ponašaš i osećaš na određeni način. Jednom kada počneš da shvataš ovaj koncept, mogućnosti će biti beskrajne. Možeš početi da neguješ saosećajnost prema sebi i promeniš neke stvari o sebi, omogućavajući kreiranje života koji odgovara tvojim težnjama, vrednostima i potrebama.
Pogledaj sledeće video zapise o samosvesti i tome kako da upoznaš sebe da bi dobio/la neke uvide i savete za svoj lični razvoj. Radni list za ovu temu će ti dati priliku da razmisliš o svojim prednostima i slabostima, vrednostima, unutrašnjem razgovoru sa sobom i još o mnogo čemu. Na kraju ove aktivnosti saznaćeš kako možeš da vežbaš veštinu samosvesti.

Resources

Get activity badge

Stručnjak samosvesti Get this badge

Ovaj bedž se izdaje za učenje i razmišljanje o samosvesti kao jednom od ključnih delova emocionalne inteligencije.
Vlasnik ovog bedža:
*pokazuje sposobnost prepoznavanja sopstvenih snaga i slabosti,
*Kontroliše sopstveni unutrašnji razgovor,
*stvaraja snažan osećaj o sebi.
Da bi dobio/la ovaj bedž, popuni radni list i pošalji dokaze.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Da bi dobio/la ovaj bedž, započni svoje putovanje učenja o samosvesti zasnovano na razmišljanju i samoistraživanju. Popunitu radni list i pošalji dokaze. Odgovori na sledeća pitanja:

1. Koje si nove stvari naučo/la u ovoj aktivnosti koje bi želeo/la da primeniš u svakodnevnom životu?
2. Koji deo zadatka ti je bio iznenađujuć/težak?

Skills

ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#personal development
ESCO
#Assertiveness
Personal development
Added to playlist (1)
Time to complete: 1 hour
Share:

Organisers

Novi Sad City Of Learning

Used in playlists

Emocionalna inteligencija
Novi Sad City Of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists