Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

182activities

7
aMUSEment - Training course
BalkanIDEA Novi Sad
Συμμετοχή
1
Τέχνες και πολιτισμός
1
1
1
Application tutorials
The Star of Europe
#prepare applications for grants, #seek funding
7
The Star of Europe
#communicate in digital environments, #digital communication and collaboration, #involve volunteers, #youth programme development, #project management, #develop youth programmes, #seek funding, #prepare applications for grants
1
19
The Star of Europe
#problem-solving with digital tools, #managing digital documents, #prepare youth activities, #use GPS tools, #reporting, #publishing content, #communicate in digital environments, #digital communication and collaboration, #keep track of social media, #produce questionnaires, #ICT, #compile evaluation reports, #choose shots to video, #perform video editing, #use video editing techniques, #youth programme development, #planning, #revise questionnaires, #organise soundtrack, #manage digital documents, #implement social media marketing, #project management, #dissemination of evaluation results, #project management, #photography, #develop educational resources, #use ICT, #communication technology, #share ideas, #offer learning support, #task management
1
Videos
The Star of Europe
#marketing principles, #self promotion
1
Application tutorials
The Star of Europe
#participant evaluation, #compile evaluation reports, #reporting, #use ICT
1
Digital tools
The Star of Europe
#compile evaluation reports, #reporting, #produce questionnaires, #use ICT
1
Digital tools
The Star of Europe
#dissemination of evaluation results, #compile evaluation reports, #use ICT, #revise questionnaires
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists